Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm công an nhân dân và 16 năm ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm công an nhân dân và 16 năm ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc THÔNG BÁO CỦA UBND XÃ NINH XUÂN

Kính thưa toàn thể nhân dân trong xã. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2021) và 16 năm ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005- 19/8/2021). Sau đây xin kính mời toàn thể nhân dân lắng truyền thống của lực lượng CAND trong 76 năm xây dựng và trưởng thành, 16 năm ngày hội toàn dân BVANTQ:

Kính thưa toàn thể nhân dân Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng CAND về mọi mặt để trấn áp tội phạm, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và bảo vệ nhân dân. Trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931), "Đội Tự vệ đỏ" được thành lập  Đầu năm 1940, Trung ương Đảng chủ trương thành lập “Ban Công tác đội” làm nhiệm vụ bảo vệ An toàn khu (ATK), bảo vệ cán bộ cao cấp của Đảng, giải thoát cho cán bộ khi bị địch bắt.  Ngày 15/5/1945, Xứ uỷ Bắc kỳ thành lập “Đội danh dự trừ gian” do Xứ uỷ trực tiếp chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ diệt trừ bọn Việt gian đầu sỏ và vũ trang tuyên truyền, chiến đấu khi cần thiết. Ngày 04/6/1945, Tổng bộ Việt Minh tuyên bố thành lập khu giải phóng; đồng thời, công bố 10 chính sách lớn của Việt Minh. Ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội, sau đó lan rộng, giành thắng lợi trong cả nước, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân. Cùng với việc thiết lập chính quyền cách mạng, các tổ chức đầu tiên của CAND được thành lập ở cả ba miền: Sở Liêm phóng ở Bắc Bộ, Sở Trinh sát ở Trung Bộ, Quốc gia tự vệ cuộc ở Nam Bộ. Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của CAND đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. Đảng, Nhà nước ta đã quyết định lấy ngày 19-8 hàng năm là Ngày truyền thống CAND Việt Nam. Ngày 12/12/2005, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật CAND, trong đó quy định: “Ngày 19 tháng 8 hằng năm là Ngày truyền thống của CAND và là Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” (Điều 11, Chương I, Luật CAND). Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỳ toàn cầu hóa. Hội nhập quốc tế. Thực hiện chủ trương chính sách của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 13/6/2005, Thủ tưởng chính phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam, 16 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ là dịp để cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng, nhân dân giao phó. Thực tiễn 76 năm qua, lực lượng CAND không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng các mặt công tác; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; đề cao tinh thần cảnh giác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, không ngại hy sinh gian khổ, kiên quyết, khôn khéo đấu tranh với kẻ địch và tội phạm; đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, gắn bó máu thịt với Nhân dân; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với QĐND, với các cấp, các ngành, tổ chức chính trị, xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện quyết liệt việc kiện toàn bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ; bảo đảm yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”… cũng như các phong trào thi đua yêu nước khác; phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Gần đây, lực lượng Công an đã quyết liệt thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, lực lượng Công an đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để truy xét người bị lây nhiễm, nghi lây nhiễm, đề xuất lên phương án cách ly, ngăn chặn dịch bệnh, góp phần cùng cả nước vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Chúng ta tin tưởng, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, dựa vào sức mạnh vô địch của Nhân dân, với truyền thống 76 năm anh hùng, lực lượng CAND trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến mấy, gian khổ bao nhiêu cũng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc ANTQ, cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trên đây là bài tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày truyền thông công an nhân dân và 16 năm ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.  Xin chân thành cảm ơn toàn thể nhân dân đã chú ý lắng nghe!

   

Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm công an nhân dân và 16 năm ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 76
  • Trong tuần: 296
  • Tất cả: 4 955
Đăng nhập