HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NINH XUÂN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Sáng ngày 08/01/2021, tại nhà văn hóa xã, Hội đồng nhân dân xã Ninh Xuân đã tổ chức kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; bàn và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Thực hiện chức năng giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND xã sẽ giám sát trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội  năm 2020 đã đề ra, trên cơ sở đó UBND xã sẽ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  năm 2020, nhiệm vụ cấp trên giao như:

Diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid 19, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất phát triển kinh tế của nhân dân. Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tích cực, chủ động chỉ đạo công tác phòng chống dịch do vậy trên địa bàn xã không có người bị nhiễm dịch bệnh Covid 19, đồng thời chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân năm 2019 - 2020 đạt năng suất 58 tạ/ha. Đã tổ chức triển khai mô hình trồng sen giống mới ở HTX NN Khê Hạ và HTX NN Xuân Áng là 18ha. Quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các cấp các ngành, chuyên môn kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống lụt bão năm 2020. Về chăn nuôi kịp thời triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm nên trên địa bàn toàn xã không có dịch bệnh xẩy ra, tiếp tục chủ động phòng chống dịch tả lợn châu phi. Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành đúng tiến độ; công tác thu ngân sách đạt chỉ tiêu đã đề ra; phấn đấu duy trì tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là đã hoàn thiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thôn Xuân Áng Ngoại được UBND huyện công nhận. Đẩy mạnh các hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn. Tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và tiếp dân theo quy chế “Một cửa” đạt hiệu quả.

Thường xuyên giám sát, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Nghị quyết HĐND xã đối với các cấp, các ngành và nhân dân để kịp thời thống nhất tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND xã ban hành. Hoạt động giám sát đảm bảo thiết thực, phù hợp với các quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các ngành, đơn vị được giám sát. Qua giám sát đánh giá đúng tình hình công tác quản lý Nhà nước của các ngành, đơn vị đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực được giám sát; chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế để kiến nghị với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  năm 2021 và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 Thường trực HĐND xã, các Ban HĐND xã và các đại biểu HĐND xã tập trung tổ chức thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau:

           1. Tập trung phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND xã Ninh Xuân nhiệm kỳ 2016- 2021; tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương  năm 2021, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội Đảng cấp trên và một số nhiệm vụ chính trị quan trọng khác.

          2. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND, nhất là trong tiếp xúc cử tri và các hoạt động giám sát, hoàn thành tốt chương trình giám sát  năm 2021, tạo ra sự thống nhất cao trong hoạt động giám sát nhằm đưa các hoạt động của các cơ quan, đơn vị và công dân theo quy định của pháp luật, trước hết nâng cao vai trò, vị trí của người đại biểu nhân dân trong việc tổ chức thực hiện và chấp hành quy định của pháp luật.

 3. Tích cực chủ động triển khai thực hiện các chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống văn hóa xã hội, thông qua việc ban hành các Nghị quyết có tính khả thi cao và phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

 4. Thường xuyên giữ mối liên hệ công tác với tổ đại biểu HĐND Huyện ứng cử tại địa phương. Thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp công tác với UBND, UB MTTQ xã để đảm bảo thống nhất trong hoạt động HĐND xã. Phối hợp có hiệu quả trong hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhằm giải quyết những vấn đề nổi cộm và bức xúc trong nhân dân, góp phần ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

5. Làm tốt chức năng điều hòa phối hợp giữa TT HĐND và các Ban của HĐND; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những phát sinh giữa 2 kỳ họp

 6. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp HĐND xã. Các đại biểu tham gia đầy đủ các kỳ họp, thực hiện quyền chất vấn của đại biểu, thảo luận đề xuất các giải pháp hữu hiệu giúp HĐND xã ban hành các Nghị quyết, quyết định những chủ trương đúng đắn, có tính khả thi cao,đúng pháp luật và phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương.

 7.Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội    và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 .

 Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận; hầu các ý kiến thảo luận chủ yếu tập trung vào một số vấn đề, như: Đề nghị hỗ trợ kinh phí cho HTX để nâng cấp hệ thống kênh mương phục vụ tưới tiêu sản xuất, vấn đề sản xuất nông nghiệp…Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 12, HĐND xã khóa XIX đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; bàn và quyết định phương hướng, nhiệm vụ năm 202đã thành công tốt đẹp và hoàn thành kế hoạch đề ra./

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 14
  • Trong tuần: 234
  • Tất cả: 4 893
Đăng nhập